Published On: Sen, Sep 20th, 2021

إسرائيل ملاكوكن ڤنڠكاڤن مسسل ورڬ ڤلسطينا ستله ڤمبوبولن ڤنجارا

Share This
Tags

ڤاسوكن زياونيس إسرائيل ملاكوكنڤنڠكاڤن ستله ناڤيدانا ڤلارين كابور دري ڤنجارا ڬيلبوا. راما الله، تڤي بارت يڠ ددودوكي اول بولن اين –راماله، چقرابوانانوس – تنتارا كامانن إسرائيل إسرائيل تله مناهن ڤولوهن ورڬ ڤلسطينا دالم ببراڤ هاري تراخير دالم اوڤراسي ڤنڠكاڤن مسسل سباڬاي تڠڬڤن اتس ڤلارين ڤنجارا.

داتا دري دڤارتمان اوروسن نيڬوسياسي ڤلو دان اورڬانيساسي تاهنن ڤلسطينا ادداميار، لبيه دري 100 ورڬ ڤلسطينا تله دتڠكڤ سجق انم تاهنن ڤلسطينا تركنل ملاريكن ديري دري ڤنجارا ڬيلبوا د إسرائيل اوتارا ڤد 6 سيڤتيمبر.

“كامي تله مندوكومينتاسيكن رات-رات 14 ڤنڠكاڤن ڤر هاري د تڤي بارت يڠ ددودوكي سجق اورڠ-اورڠ ايت ملاريكن ديري،“ ميلينا انصارا دري ادداميار مڠاتكن كڤدالجزيايرا.

“اين تيدق ترماسوق اورڠ-اورڠ ڤلسطينا يڠ دتڠكڤ د إسرائيل.

“اينان ناراڤيدنا يڠ كلوار دري ڤنجارا سكارڠدسريت كمبالي ك ڤنجارا إسرائيل ستله دوا اورڠ ڤلسطينا تراخير مڽراه كڤد ڤاسوكن د كوتا جنين ڤد هاري احد ڤاڬي.

د تڠه ڤربوروان ترهادڤ اورڠ يڠ كابور، ڤاسوكن إسرائيل دلڤركن ملاكوكن سراڠن بالسن ترهادڤ اڠڬوتا كلوارڬ ڤلارين د دايره جنين، يڠ سوده برڬولق، منڠكڤ دان مڠينتروڬسي مريك سبلوم ملڤسكن ببراڤ.

ڤنڠكاڤن دان ڤڠڬربيكان جوڬ دفوكوسكن د راما الله، هيبرون، نابلوس دان ديسا-ديسا سكيترڽ.

سجومله انق ڤلسطينا جوڬ ترماسوق جوڬ يڠ دتڠكڤ دالم ڬلومبڠ ڤنڠكاڤن تربارو.

مصطفى اميرا يڠ بروسيا تيڬ بلس تاهون، دري كوتا نيلين دكت راما الله، دتڠكڤ اوليه تنتارا إسرائيل ڤكن لالو كتيك دي برادا د تانه ديسا دكت تمبوك ڤميسه يڠ دباڠون اوليه إسرائيل اونتوق مميسهكن دايره ايت دري ڤموكيمن.

ايهڽ خليل اميرا مڠاتكن كڤدالجزيايرا بهوا مصطفى دان سڤوڤوڽا محمد، 15، دتڠكڤ دان دڤوكولي اوليه سكيتر 10 تنتارا إسرائيل دان دتاهن سمالم اوليه ڤوليسي إسرائيل تنڤا دبري ماكنن اتاو اير.

فوتو مصطفى منونجوقكن دي دڠن مات بڠكق دان ممر دان لوك د وجهڽ.

“دي دسريت ك تانه اوليه تنتارا سبلوم دسراهكن ك ڤوليسي يڠ مڠينتروڬسيڽ سلاما برجم-جم،“ كات اميرا.

“مڠاڤ بڬيتو باڽق ڤريا برسنجات هاروس مموكولي سأورڠ انق لاكي-لاكي؟ جك مريك مميليقي كاسوس ترهادڤڽ، مڠاڤ مريك تيدق مناڠنيڽ سچارا حكوم دان مڠاجوكن تونتوتن؟

“ اميرا مڠاتكن دي مناهن ڤوتراڽ د رومه دري سكوله كارنا بوچه ايت ماسيه تراوم دڠن ڤڠالمنڽ.

منوروت زياد ابو لطيفا، سأورڠ ڤاراميديث دڠن بولن سابيت ميره ڤلسطينا د ايل-بيريه، يڠ سچارا تراتور مڠيريم امبولنس ك نيلين، ڤموكولن دان ڤليچيهن انق د باوه عمور اوليه ڤاسوكن كامانن إسرائيل اداله مسئله يڠ سداڠ برلڠسوڠ.

“ساي تله مناڠني باڽق كاسوس انق د باوه عمور دڤوكولي، ترماسوق دڠن ڤوڤور سناڤن، يڠ مڽببكن ڤاته تولڠ، ڤندارهن دان لوك وجه يڠ دالم،“ كات ابو لطيفا كڤدالجزيايرا.

سجومله مهاسيسوا ڤلسطينا جوڬ ترجرت جاريڠ ترسبوت.

“ڤنارڬيتن مهاسيسوا اداله چارا اونتوق ممبوڠكم سوارا ڤمودا دان مندليڬيتيمسي مهاسيسوا كارنا مريك تله بركونتريبوسي ڤد موبيليساسي ڤرلاونن رعيت،“ كات انصارا.

ببراڤ اورڬانيساسي ڤلسطينا دان كارياوان مريك، ترماسوق كوميت ڤرتانين دان كسهاتن سرتا كلومڤوك حق اساسي مأنسي، جوڬ تله ديڬربق اتاو دتاهن اوليه اوتوريتس إسرائيل دالم ببراڤ هاري تراخير.

ڤد هاري رابو، تنتارا إسرائيل مڠڬربيك مركس سريكت ڤكرجا عموم د سيكتور جاس دان كويرااوسهاان د راما الله، مڽيتا ببراڤ هرد ديثق كومڤوتر دان دوكومن.

ڤرتاهنن اونتوق انق انترناسيونل – ڤلسطينا ﴿دچيڤ﴾، كوميت كرجا كسهاتن ﴿هوچ﴾ دان كوميت ڤرساتوان كرجا ڤرتانين ﴿اواوچ﴾ جوڬ بارو-بارو اين ديڬربق، دڠن كارياوان دتڠكڤ، كومڤوتر دان دوكومن دسيتا، دان ببراڤ كنتور دتوتوڤ ڤقسا اونتوق انم بولن.

انصارا مڠاتكن إسرائيل مڠڬمبركن كلومڤوك ڤلسطينا سباڬاي “اورڬانيساسي الڬل يڠ تركايت دڠن ممڤروموسيكن اچارا ڤوبليك“ اداله سراڠن يڠ دسڠاجا ترهادڤ ڬرقن اكر رومڤوت دان سوليدريتس ترنسيسيونال ترهادڤ كبيجكن اڤرتيهاد إسرائيل.

“ڤنتيڠ اونتوق تيدق ترسيريت ك دالم ناراسي ڤريستيوا إسرائيل كارنا مريك سلالو بروسها ممبنركن اوڤراسي ميليتر مريك دڠن ‘السن كامانن’ دان اين تله برلڠسوڠ لاما،“ كات انصارا. ﴿چقرابوانانوس/الجزيايرا/اذ﴾

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>